VOG-Beleid

TV van Nispen volgt het VOG-beleid.

Wat is een VOG?

VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Uit deze verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Waarom vragen sportverenigingen een VOG?

Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat een sportvereniging zien dat de veiligheid van de leden serieus wordt genomen.

Is een VOG genoeg?

Misbruik kan helaas nooit 100 procent worden voorkomen en het vragen van een VOG van vrijwilligers en betaalde krachten is slechts één van de maatregelen ter preventie van seksuele intimidatie. Andere maatregelen die een sportbond of sportvereniging kan nemen, zijn bijvoorbeeld het maken van een risicoanalyse, het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon of het opstellen van gedragsregels voor de begeleiders.

Waar zet TVVN op in?

TVVN hanteert de volgende VOG aspecten:

  • De club vraagt een VOG-verklaring van het bestuur en alle geledingen die in direct contact staan met de jeugd van TVVN (en eventuele jeugdige bezoekers van de club). Denk hierbij aan de Jeugdcommissie en de Wedstrijdcommissie. Deze verplichting geldt evenzeer voor de trainers (vaste en invallers).
  • de club stelt een vertrouwenspersoon aan: een centraal aanspreekpunt die ervoor zorgt dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Bij een vertrouwenspersoon kunnen kinderen en anderen terecht met vragen die ze niet gemakkelijk stellen of waarvan ze bang zijn dat er niet serieus op gereageerd gaat worden.

Onze vertrouwenspersoon voor Tv van Nispen is:

Asha Laagland (te bereiken via [email protected])

Links voor meer informatie