• Bestuur (6 / 6)
 • Algemeen voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Penningmeester

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Secretaris

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Wedstrijdsecretaris

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Bestuurslid

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Ledenadministratie (1 / 1)
 • Ledenadministratie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Wedstrijdcommissie (11 / 11)
 • Voorzitter wedstrijdcommissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Competitieleider wedstrijdcommissie

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid wedstrijdcommissie

  8 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Activiteitencommissie (7 / 7)
 • Voorzitter activiteitencommissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid activiteitencommissie

  6 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Kantinecommissie (3 / 3)
 • Voorzitter kantinecommissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid kantinecommissie

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Barcommissie (9 / 9)
 • Voorzitter barcommissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid barcommissie

  8 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Jeugdcommissie (3 / 3)
 • Voorzitter jeugdcommissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid jeugdcommissie

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Sponsorcommissie (5 / 5)
 • Voorzitter sponsorcommissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid sponsorcommissie

  4 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Parkcommissie (7 / 7)
 • Voorzitter parkcommissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Groundsman

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid parkcommissie

  5 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Trainers (2 / 2)
 • Coach / trainer

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • 50-pluscommissie (5 / 5)
 • Lid 50+commissie

  5 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • woensdagochtendcommissie (2 / 2)
 • Voorzitter woensdagochtendcommissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid woensdagochtendcommissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Prosetcommissie (3 / 3)
 • Voorzitter prosetcommissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid prosetcommissie

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Kascontrolecommissie (2 / 3)
 • Vacature

  · Voorzitter kascontrolecommissie
 • Lid kascontrolecommissie

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Website beheer & IT-commissie (1 / 2)
 • Vacature

  · Lid Website beheer & IT-commissie
 • Voorzitter Website beheer & IT-commissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Een steentje bijdragen? (0 / 2)
 • Vacature

  · Voorzitter kascontrolecommissie
 • Vacature

  · Lid Website beheer & IT-commissie