Contributie informatie

Prijzen voor het seizoen 2022

Onderdeel 2022
Inschrijfgeld    € 12,50
Contributie junior    € 100,00
Contributie senior    € 115,00
Contributie eerstejaars senior inclusief "jeugdles"    € 165,00
Contributie tweedejaars senior inclusief "jeugdles"   € 180,00
Toeslag factuur in plaats van incasso    € 2,50
Blessure lid    € 30,00
Competitie junior (per persoon) € 15,00
Competitie senior (per team) € 125,00
Afkoop van bardiensten    € 80,00
Afkoop van 1 reeds geplande bardienst    € 40,00
Boete bardienst niet nagekomen    € 50,00
Boete opzeggen na 31-01 € 30,00

Lidmaatschap ingang na 1 juni:           75% van de contributie voor het resterende tennisseizoen

Lidmaatschap ingang na 1 augustus:   50% van de contributie voor het resterende tennisseizoen

Betaling is per automatische incasso

* Seniorleden draaien minimaal 1 bardienst per seizoen